blockchain

Token là gì? Hướng dẫn cách cài đặt Token đơn giản nhất

Token là gì? Token là một loại tiền điện tử (tiền mã hóa) được tạo ra và hoạt động dựa trên một nền tảng blockchain có sẵn.

Blockchain là gì? Cách giao dịch Bitcoin bằng ví Blockchain

Blockchain là gì? Blockchain là hệ cơ sở dữ liệu lưu trữ và truyền tải thông tin trong các khối (block) được liên kết bằng mã hóa. Đồng thời, Blockchain có thể mở rộng theo thời gian. Đặc biệt, các khối này được quản lý bởi những người tham gia hệ thống thay vì qua…