các settings wordpress

Vai trò User và cách quản lý User WordPress hiệu quả nhất

Mỗi nhóm user trên WordPress sẽ có các quyền đặc trưng riêng. Hãy cùng tìm hiểu vai trò user WordPress, cách tạo và quản lý nhóm user hiệu quả