epp là gì

EPP là gì? Kiến thức cần biết khi chuyển đổi chủ sở hữu tên miền

EPP là gì? EPP là mã mở rộng thường được yêu cầu khi thực hiện chuyển đổi nhà đăng ký tên miền hoặc khi thay đổi chủ sở hữu. Mã EPP còn được gọi với nhiều cái tên là: mã xác thực, mã ủy quyền, mã bí mật chuyển nhượng, mã bí mật tên miền,…