Chat

Microsoft Teams – Cộng tác với người dùng bên ngoài tổ chức

Chỉ với 8 phút bạn sẽ có thể Cộng tác với người dùng bên ngoài tổ chức. Cộng tác và trao đổi thông tin với khách hàng là một trong những hoạt động không thể thiếu trong mô hình kinh doanh. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, mỗi tổ chức hay doanh…

Microsoft Teams – Công việc trở nên hiệu quả hơn với Chat

Chỉ với 9 phút bạn sẽ sử dụng Chat (Trò chuyện) hiệu quả hơn. Bạn có bao giờ tự hỏi: Làm sao để sử dụng Chat (Trò chuyện) trên Microsoft Teams hiệu quả? Hay chỉ đơn giản là một nơi trò chuyện như các ứng dụng bạn vẫn hay sử dụng như: Zalo, Messenger,… Bạn…