đăng ký hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử an toàn MIFI là gì? Làm thế nào để bảo mật?

Hiện nay việc sử dụng hóa đơn điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên ít ai biết được sử dụng hóa đơn điện tử không cẩn thận sẽ tiềm tàng các mối nguy hiểm đến với thông tin doanh nghiệp và khách hàng. Trước tình hình đó, bài viết sau đây Mắt…

Hỏi đáp liên quan đến dịch vụ hóa đơn điện tử

Trên hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung gì? Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ…

Hóa đơn điện tử là gì? Lợi ích của hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp?

Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Vậy những điều bạn đang cần biết thêm về hóa đơn…