hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số (USB Token)

USB Token có 2 loại:+ USB Mắt Bão cung cấp cho bạn: được cung cấp cho bạn sau khi đăng ký xong. Ưu điểm của loại này là có thể ký Hóa đơn trên trang Quản lý Hóa đơn của Mắt Bão và có thể ký trong qúa trình bạn nộp hồ sơ lên Cơ…

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử

Để truy cập vào hệ thống hoá đơn điện tử, ngoài tài khoản admin (tài khoản mặc định được khởi tạo ngay sau khi kích hoạt dịch vụ), bạn có thể tạo ra những tài khoản khác và phân quyền cho phép (hoặc không cho phép) sử dụng các chức năng trên hệ thống hoá…

Hướng dẫn kích hoạt dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử

Sau khi bạn đăng ký dịch vụ Hóa đơn điện tử tại Mắt Bão, việc đầu tiên là bạn cần phải kích hoạt dịch vụ để sử dụng. Để kích hoạt dịch vụ Hoá đơn điện tử, bạn chỉ cần thực hiện theo 4 bước rất đơn giản sau đây: Bước 1: Đăng nhập vào…

Tìm hiểu phần mềm hóa đơn điện tử

I. Thông tin cơ bản về phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm hóa đơn điện tử là phần mềm chuyên dụng cho việc phát hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn trên hệ thống điện tử. Đây là giải pháp hóa đơn hàng đầu hiện nay cho doanh nghiệp đặc biệt là…

Hỏi đáp liên quan đến dịch vụ hóa đơn điện tử

1/ Trên hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung gì? Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của…

Hóa đơn điện tử là gì? Lợi ích của hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp?

Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Vậy những điều bạn đang cần biết thêm về hóa đơn…