Kênh là gì?

Microsoft Teams – Quản lý công việc hiệu quả với Kênh

Bạn đang mong muốn tổ chức mọi hoạt động của mình từ Offine lên Online? Bạn có phân vân về cách quản lý cũng như tổ chức hiệu quả? Nếu như Teams (Nhóm) trong Microsoft Teams, mang đến cho bạn hình dung về các phòng ban hay các dự án, thì Kênh chính là nơi…

Microsoft Teams – Kênh trong nhóm là gì?

Kênh có thề là một điều gì đó mang chút bí ẩn với chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết kênh truyền hình, kênh trên sóng phát thanh và kênh YouTube, nhưng còn kênh Teams là gì? Một trong số những cách hiểu về Kênh: Kênh nằm bên trong nhóm, cũng giống như cách…

Microsoft Teams – Kênh riêng tư?

1. Kênh riêng tư trong nhóm là gì? Trong Microsoft Teams cùng vói các kênh tiêu chuẩn, các kênh riêng tư chính là không gian để cộng tác giữa các thành viên trong Nhóm của bạn. Nhưng chỉ những người dùng là chủ sở hữu của nhóm hoặc thành viên của kênh riêng tư mới…