kích hoạt hóa đơn điện tử

Hướng dẫn kích hoạt dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử

Sau khi bạn đăng ký dịch vụ Hóa đơn điện tử tại Mắt Bão, việc đầu tiên là bạn cần phải kích hoạt dịch vụ để sử dụng. Để kích hoạt dịch vụ Hoá đơn điện tử, bạn chỉ cần thực hiện theo 4 bước rất đơn giản sau đây: Bước 1: Đăng nhập vào…