quy trình đăng ký hóa đơn điện tử

Tìm hiểu phần mềm hóa đơn điện tử

I. Thông tin cơ bản về phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm hóa đơn điện tử là phần mềm chuyên dụng cho việc phát hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn trên hệ thống điện tử. Đây là giải pháp hóa đơn hàng đầu hiện nay cho doanh nghiệp đặc biệt là…

Hỏi đáp liên quan đến dịch vụ hóa đơn điện tử

1/ Trên hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung gì? Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của…