Hướng dẫn chỉnh sửa website thông báo của Mắt Bão

Trần Nguyễn Liên Hương 2 phút đọc

Xin lưu ý:

– Không thể thay đổi giao diện (Theme) của các mẫu website thông báo có sẵn

– Cần cấu hình/ trỏ tên miền về IP là 13.67.69.121 để webiste thông báo hoạt động

Đầu tên, bạn đăng nhập trang https://id.axys.group/ với tài khoản MBxxxxx

Tiếp theo, bạn vào mục Dịch vụ khác > chọn Quản lý Dịch vụ khác > click vào dịch vụ Website thông báo mà bạn cần chỉnh sửa > chọn Sửa giao diện

 

Chỉnh sửa chữ :

Bạn cần double click vào chữ cần chỉnh sửa để thao tác > click vào Lưu giao diện để hoàn tất

  • Xin lưu ý: Chỉ hỗ trợ cho những giao diện Website thông báo có hỗ trợ Logo
  • Thực hiện như sau: Bạn cần double click vào chổ Logo > click Drop files here or click to upload để tải hình ảnh Logo > Click trực tiếp hình ảnh Logo đã được tải lên > click vào Lưu giao diện để hoàn tất
chèn Logo 1
chèn Logo 2
chèn Logo 3

Chỉnh sửa Countdown:

Bạn cần xóa Countdown hiện đang có > Click vào biểu tượng > chọn Countdown và kéo thả vào vị trí bạn mong muốn > click vào biểu tượng và nhập thời gian theo cú pháp tháng/ ngày/năm (mm/dd/yyyy) > click vào Lưu giao diện để hoàn tất

Cần click trực tiếp vào biểu tưởng bạn muốn chèn link > click vào biểu tượng > ở mục Href nhập link cần chèn vào > click vào Lưu giao diện để hoàn tất

chèn Link 1
chèn Link 2

(*) Trong trường hợp, bạn cần hỗ trợ thêm, phiền bạn có thể liên hệ đến 19001830 hoặc gửi yêu cầu để được tiếp tục hỗ trợ.

Chúc bạn thành công!!