Hướng dẫn Full Backup dữ liệu trên Cloud Linux Hosting

Nguyễn Thành Luân 28/05/2020 136 lượt xem

 

Login vào trang cPanel quản trị Cloud Linux Hosting

Click Backup trong phần Files

Click Download or Generate a Full Website Backup tại option Full Backup

Click Generate Backup để hệ thống backup toàn bộ dữ liệu hosting

Hệ thống xuất hiện thông báo Full Backup in Progress…

Click Go Back , thời gian thực hiện tùy theo dung lượng dữ liệu hosting của bạn.
File backup hoàn tất với dạng backup-*.tar.gz. ( bạn click vào tên file để download về máy tính cá nhân).


Bài viết liên quan