Hướng dẫn tạo Password Protect cho thư mục website trên Linux

Nguyễn Thành Luân 28/05/2020 146 lượt xem

 

Để thiết lập Password Protect cho một thư mục trên Linux (VD: Thư mục /home/user/public_html/administrator).

Các bạn nên thực hiện các bước ví dụ như sau:

1.Tạo file .htaccess lưu trong thư mục administrator cần bảo mật, thiết lập user cho phép truy cập:

AuthUserFile /home/user/passwdadmin

 

AuthGroupFile /dev/null

AuthName “NHẬP USER @user và Password @password ĐỂ VÀO TRANG WEB”

AuthType Basic

<Limit GET>

require user @user

</Limit>

2.Tạo file /home/user/passwdadmin (Có thể tạo trên cPanel):

Vào link: htaccesstools.com: http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/

-> Nhập User : @user và Password : @password

Copy nội dung đã Generator vào file /home/user/passwdadmin

Lúc này: Khi truy cập vào website sẽ xuất hiện một Dialog thông báo nhập User và Password.

=> Hoàn tất bảo mật folder trên Linux.


Bài viết liên quan