Hướng dẫn tạo Web Hosting trên VestaCP

Đánh giá bài viết

1. Hướng dẫn tạo hosting

Để tạo hosting các bạn tạo user trước trước vào mục USER

 

Sau khi tạo xong bạn chuyển quyền truy cập qua user mới tạo

 

 

Lưu ý tạo FTP trong mục ADVANCED OPTIONS

Control Vetacp không có

Các bạn có thể tham khảo  bài FTP sử dụng FileZilla

 

2. Hướng dẫn tạo MySQL

Chọn Mục DB

Nhấn ADD

Lưu ý : Khung đỏ database và user để cấu hình vào chuổi kết nối của webstie

Tagged: