Hướng dẫn Upload và cấu hình website lên Cloud Windows Hosting

Nguyễn Thành Luân 5 phút đọc

Để upload website lên hosting windows sử dụng plesk, thực hiện các bước sau:

-Đăng nhập vào giao diện quản trị plesk: https://your-ip:8443 hoặc https://your-domain:8443

-Chọn vào mục file manager.

-Xóa các tập tin mặc định trong thư mục httpdocs đi trước khi upload dữ liệu mới lên hosting.

-Chọn upload.

*Lưu ý upload 1 tập tin .zip lên hosting sau đó giải nén ra lại các tập tin bên trong.

-Vào phần database để tạo cơ sở dữ liệu và user kết nối database.

-Chọn ijmport dump để import cơ sở dữ liệu.

-Cuối cùng quay lại phần file manager, tìm đến tập tin đang giữ chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và tiến hành điền lại các thông tin như: ip, databaseName, userName, password.