Hướng dẫn upload website và cấu hình website trên Cloud Linux Hosting

Nguyễn Thành Luân 26/05/2020 189 lượt xem

 

Để upload dữ liệu website đã có sẵn lên hosting linux, thực hiện theo các bước sau:

-Đăng nhập vào trang quản trị hosting: https://your-ip:2083 hoặc https://your-domain:2083

-Vào phần file manager sau khi đã đăng nhập thành công:

-Tại đây chọn hiển thị toàn bộ thư mục ẩn:

-Nhấn vào thư mục gốc của hosting là public_html để và chọn upload:

*Lưu ý chỉ upload lên 1 tập tin đã nén dạng .zip, sau khi upload lên hosting hoàn tất có thể chọn extract để giải nén tập tin .zip này.

-Tạo database để thiết lập chuỗi kết nối cho website.

-Đặt tên và create.

-Tạo user và phân quyền.

-Sau khi đã tạo database, user và phân quyền đầy đủ. Kế tiếp cần phải upload dữ liệu database.

-Cuối cùng, quay lại phần file manager, mở tập tin đang chứa chuỗi kết nối của website mà bạn đang sử dụng. Điền các thông tin đã tạo từ trước như database, username, password … Lưu lại và truy cập vào website để kiểm tra.


Bài viết liên quan