Password Protecting Directories trên Plesk Panel và cPanel

Nguyễn Thị Bích Vân 28/05/2020 69 lượt xem

 

1.Plesk Panel

Plesk 10 & 11 cung cấp một loạt các tính năng và tùy chọn cho việc kiểm soát, quản lý và đảm bảo trang web của bạn. Một tính năng bảo mật như vậy mà là khá hữu ích là tùy chọn để mật khẩu bảo vệ một thư mục cụ thể, hoặc thư mục.

Bạn có thể dễ dàng bảo vệ mật khẩu một thư mục để yêu cầu một tên người dùng hoặc mật khẩu cụ thể để truy cập vào nội dung. Để làm điều này:

A.Virtual Directory Potection

 • Đăng nhập vào Plesk Panel.
 • Chọn mục Webiste & Domain.
 • Chọn Password-protected Directories.
 • Chọn Add Protected Directory.
 • Nhập vào tên thư mục, vị trí, tiêu đề của thư mục được bảo vệ và nhấn OK.
 • Một khi thư mục được thêm vào, chọn thư mục. Điều này sẽ cho phép bạn thiết lập người dùng và mật khẩu để truy cập vào các thư mục.
 • Nhấp vào Add New User và nhập vào tên người dùng, mật khẩu an toàn, và sau đó xác nhận mật khẩu và nhấn OK.

Thành công! Thư mục hiện được bảo vệ và khi được xem trong trình duyệt, một dấu nhắc mật khẩu sẽ xuất hiện và sẽ chỉ cho phép những người dùng có quyền truy cập để xem nội dung của thư mục.

B.Password-protected Directories

Ngoài ra trên Plesk panel vẫn có thể thao tác như sau :

 • Chọn mục Webiste & Domain .
 • Vào Virtual Derectory >> Protection.
 • Nhấp chọn Protect >> Add User >> Nhấp Ok >> Hoàn tất .

Lưu ý : Khi thiết lập như trên thì password sẽ được áp dụng cho thư mục gốc chứa Website.

C.Sự khác nhau giữa cấu hình Virtual Directory PotectionPassword-protected Directories

 • Khi thao tác cấu hình Password protect trên Virtual Derectory : Password sẽ được thiết lập trên folder gốc của Website và toàn bộ folder con.
 • Khi thao tác càu hình Password-protected Directories : Chúng ta có thể thiết lập password Protect trên 1 folder nhất định mà Chúng ta đã cấu hình đường dẫn khi thiết lập. Vd : httpdocs/admin.

2.cPanel

Chức năng Directory Privacy

 • Đăng nhập vào cPanel của bạn và bấm vào biểu tượng Directory Privacy tìm thấy dưới FILES.
 • Nhấp vào tên thư mục nếu muốn chọn thư mục này là thư mục cần được bảo vệ mật khẩu , nhấp vào biểu tượng để vào bên trong thư mục.
 • Tiếp theo tại cấu hình Security Settings >> Check Password protect this directory >>Name the protected directory: thông điệp thể hiện cho bạn khi đăng nhập vào thư mục được bảo mật >> Save.
 • Điền vào UsernamePassword ở dưới cùng của trang >> Save.

Click Go Back.


Bài viết liên quan