Thực hiện phân quyền user với Plesk Panel

Nguyễn Thành Luân 27/05/2020 189 lượt xem

 

Để phân quyền file và folder trên Plesk Panel, bạn có thể thực hiện dựa theo hướng dẫn sau :

  • Đăng nhập vào Plesk Panel, tại menu Websites & Domains >>> Click File Manager
  • Tại cửa sổ File Manager >>> Chọn files/folders cần thao tác >> Chọn Change Permissions.
  • Trong menu Group or user names của Change Permissions for the File chọn loại user phù hợp >>> điều chỉnh quyền trong bảng Permissions for Administrators.

Để cấu hình chi tiết hơn bạn click vào nút Advanced.

  • Check Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all child objects. Include these with the entries explicitly defined hereReplace permission entries on all child objects with the entries displayed here. để thừa hưởng quyền cho cấp thư mục con >>> OK.

Mẹo nhỏ:

a) Đối với asp: MODIFY thêm vào IWPD account.

b) Đối với asp.net: mặc định sẽ hoạt động với IWPD account trừ khi bạn có cấu hình khác khai báo trong web.config.


Bài viết liên quan