cách tạo page trong wordpress

Page WordPress là gì? Sự khác nhau giữa Page và Post trong WordPress

Page WordPress là gì? Page WordPress là mục thiết lập trên trang quản trị dùng để tạo và quản lý trang của CMS mã nguồn mở WordPress. Trang có nhiều đặc điểm giống với Post nhưng thường dùng để tạo các trang chức năng có cấu trúc cha con và hiển thị một cách độc…