tin nhắn giả mạo

CẢNH BÁO: Lừa đảo qua tin nhắn giả mạo & Biện pháp

Với tình hình phức tạp như hiện nay, người dùng điện thoại luôn phải đối mặt với những tin nhắn rác cung cấp thông tin sai sự thật. Và trong số đó bao gồm hình thức lừa đảo qua tin nhắn giả mạo. Hình thức lừa đảo bằng tin nhắn giả danh nhà mạng, ngân…