Cấp quyền cho người quản lý tên miền nhưng không sở hữu

Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Chủ đề
   Henry T
   Khách
   Up
   1
   Down
   ::
   Namecheap có 1 tính năng hay là “add manager” và cấp quyền cho họ. Việc này giúp cho chủ sở hữu có thể giao tên miền cho người IT tuỳ chỉnh mà không giao quyền sở hữu
   Xin chào Henry T,

   Cảm ơn về thông tin của bạn!

   Về tính năng này mà bạn đã đề cập, chúng tôi sẽ ghi nhận và xem xét phát triển nếu yêu cầu được nhiều người dùng mong muốn.
   Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có chức năng tương tự là tạo tài khoản kỹ thuật trong trang id.matbao.net, từ tài khoản này bạn sẽ toàn quyền cấu hình kỹ thuật nhưng sẽ không có quyền vào thanh toán hay thay đổi chủ thể dịch vụ,…

   Xem chi tiết tại đây: https://wiki.matbao.net/kb/hng-dn-s-dng-tinh-nang-ngi-dung-tren-trang-id-matbao-net-v2/

Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.