Cấu hình DNS bị dư khoản trắng

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 2 bài viết)
 • Chủ đề
  Lường Thế Nam
  Khách
  Up
  1
  Down
  ::
  Khi cấu hình giá trị DNS mà bị dư dấu khoảng trắng (dấu cách) thì sẽ bị lỗi không cho lưu cấu hình.
  Cảm ơn về thông tin của bạn!

  Chúng tôi sẽ xem xét chức năng này trong các bản phát hành sắp tới nếu nó phổ biến.

  Mọi người hãy tiếp tục bình chọn cho tính năng này nếu bạn thấy nó quan trọng.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 2 bài viết)
Bình luận