Thêm Meta Tag cho cấu hình chuyển hướng tên miền

Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Chủ đề
   Công ty Vina TT
   Khách
   Up
   1
   Down
   ::
   Khi cấu hình FRAME hoặc REDIRECT cho tên miền sẽ có thêm phần Meta Tag để tuỳ chỉnh thẻ meta.

   Mẫu:

   Cảm ơn về thông tin của bạn!
   Chúng tôi sẽ xem xét chức năng này trong các bản phát hành sắp tới nếu nó phổ biến.
   Mọi người hãy tiếp tục bình chọn cho tính năng này nếu bạn thấy nó quan trọng.
Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.