Hướng dẫn thiết lập Canvato – Chữ ký email doanh nghiệp vào dịch vụ EMAIL PRO

Nguyễn Hoàng Anh 04/07/2024 1 phút đọc

 

Sử dụng với với các dịch vụ Email Pro tại Mắt Bão

Đối với dịch vụ Email Pro tại Mắt Bão chỉ hỗ trợ chữ ký HTML ngoài ra một vài hệ thống email khác cũng chỉ hỗ trợ chứ ký dưới dạng HTML như là Roundcube , Thunderbird , …v.v  do hiểu được nhu cầu đó CANVATO Mắt Bão hiện đã hỗ trợ chức năng khởi tạo chữ ký dưới dạng HTML

  • Khởi tạo chữ ký trên canvato như bình thường và ở nút sao chép ta chọn sao chép HTML
  • Sau đó chúng truy cập vào dịch vu EMAIL PRO và thao tác dán chữ ký HTML đã copy theo hình sau
  • Hướng dẫn chi tiết thao tác dán chữ kỹ HTML đã copy

  • Chọn Save để hoàn tất setup

 

Vậy là bạn đã setup chữ ký HTML cho dịch vụ EMAL PRO thành công rồi đó !

Chúc các bạn thao tác thành công !


Bài viết liên quan