Hướng dẫn xử lý lỗi “The message store has reached its maximum size…”

Nguyễn Tấn Phát 27/10/2021

 

Trong quá trình sử dụng, khá nhiều người dùng Outlook gặp phải vấn đề trong gửi và nhận thư trên Outlook, họ nhận được thông báo lỗi “The message store has reached its maximum size…”.

Nguyên nhân gây lỗi này có thể là do profile Outlook đang bị đầy.

Cách khắc phục vấn đề trên phần mềm outlook 2010 trở đi như sau:

B1: Ở giao diện Outlook bạn chọn File

B2: Ở giao diện Info chọn Account settings

B3: Tại giao diện này bạn chọn Change Folder

B4: Ở giao diện này bạn chọn New Outlook Data

Lưu Ý: Khi bạn chọn New Outlook Data phần mêm outlook sẽ bắt bạn đặt mật khẩu cho profile, ở bước này bạn có thể bỏ qua bằng cách Cancel hoặc bạn có thể đặt mật khẩu cho file, mật khẩu bạn phải bắt buộc lưu lại và không để mất tránh việc bạn sẽ không thể lấy lại dữ liệu

B5: Bạn sẽ đặt tên cho profile > OK

B6: Ở giao diện này sẽ hiển thị ra 1 profile của bạn, bạn sẽ chọn vào thư mục Inbox của file > OK

Sau khi tạo mới profile của bạn hoàn tất bạn thoát phần mềm Outlook ra và khởi động lại, vấn đề của bạn đã khắc phục!

Lưu Ý: Datafile của outlook có giới hạn là 50GB thông thường dữ liệu sẽ đạt đến 49GB sẽ bị đầy.

Chúc bạn thành công!


Bài viết liên quan