Hướng dẫn kích hoạt tính năng Bảo lưu thời gian dịch vụ

Matahi 29/09/2021 4 phút đọc

 

Trong quá trình dùng dịch vụ ở Mắt Bão, bạn có thể bảo lưu thời gian sử dụng dịch vụ để tiết kiệm và tránh lãng phí tài nguyên khi chưa có nhu cầu dùng tiếp dịch vụ. Ví du: Bạn vừa đăng ký dịch vụ Email 12 tháng ở Mắt Bão nhưng mới dùng được 1 tháng thì dự án kinh doanh của bạn buộc phải tạm ngưng (ví dụ như do dịch bệnh, giấy phép hoạt động chưa xong,..) Thay vì để thời gian hết hạn gói email vơi dần thì bạn nên sử dụng tính năng bảo lưu này để bảo toàn thời hạn 11 tháng còn lại chưa dùng của email. Hai bước đơn giản để kích hoạt như sau:

Bước 1: Đăng nhập vô ID, ở menu chính bên trái chọn quản lý dịch vụ cần bảo lưu và bấm nút “bảo lưu”

Chọn dịch vụ bảo lưu

Bước 2: Chọn thời gian bảo lưu và xác nhận kích hoạt

Đọc kỹ các lưu ý và xác nhận kích hoạt tính năng bảo lưu

Chỉ 2 bước vậy là xong, hệ thống đã tiến hành bảo lưu dịch vụ cho bạn. Quá đơn giản phải không nào!
Lúc này hệ thống sẽ gửi email cho bạn xác nhận việc bảo lưu này cũng như công cụ quản lý dịch vụ này trong ID sẽ ẩn hết các tính năng đăng nhập, quản lý dịch vụ.

Các tính năng sử dụng quản lý sau khi dịch vụ bảo lưu sẽ không dùng được

Email gửi xác nhận về chon bạn có nội dung như sau:

Email xác nhận gửi cho bạn về việc bảo lưu

* Lưu ý khi dùng tính năng này bạn phải tuân thủ các chính sách sau:

  • Chính sách bảo lưu thời hạn dịch vụ chỉ áp dụng cho các loại dịch vụ được liệt kê sau đây như: Email Pro, Email 4B, Cloud Hosting. Chưa áp dụng cho dịch vụ addon kèm theo.
  • Mắt Bão chỉ thực hiện việc bảo lưu thời gian hết hạn của dịch vụ. Mọi vấn đề liên quan đến dữ liệu của dịch vụ bạn tự chủ động sao lưu. Mắt Bão không chịu trách nhiệm đến sự toàn vẹn dữ liệu của bạn.
  • Trong quá trình bảo lưu thời hạn dịch vụ thì bạn sẽ không thể sử dụng hoặc không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào liên quan đến dịch vụ đã bảo lưu. Cũng trong thời gian bảo lưu bạn cũng không thể yêu cầu Mắt Bão mở lại dịch vụ trước thời hạn. Dịch vụ sẽ tự động kích hoạt chạy lại theo đúng khung thời gian mà bạn đã chọn.
  • Chính sách bảo lưu áp dụng khi dịch vụ có thời hạn hết hạn nhiều hơn 2 tháng. Mỗi dịch vụ chỉ được bảo lưu một lần duy nhất trong suốt quá trình sử dụng ở Mắt Bão.
  • Tính năng bảo lưu thời hạn dịch vụ được bạn chủ động lựa chọn và kích hoạt bật trực tiếp tại trang id.matbao.net. Hiện tại tính năng này đang được áp dụng cho khách hàng lẻ.

Chúc bạn thành công!


Bài viết liên quan