dns là gì

Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền về Landing Page

Sau khi bạn đã hoàn thành thiết kế Lading Page, bạn cần cấu hình DNS tên miền của mình để chạy website chính thức. Điều kiện tiên quyết là tên miền của bạn phải sử dụng các cặp Nameserver của Mắt Bão thì các cấu hình DNS mới có hiệu lực. Lưu ý: Nếu bạn đăng ký…