emailhosting

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin)

Bài viết này, Mắt Bão sẽ hướng dẫn bạn thao tác quản trị cơ bản nhất cho gói dịch vụ Email Hosting trên giao diện DirectAdmin. Chúng ta cùng bắt đầu bài viết nhé : Tạo Email Bước 1 : Trên giao diện quản trị Email, để có thể khởi tạo địa chỉ Email mới…

Hướng dẫn cấu hình DNS sử dụng dịch vụ Email Hosting tại Mắt Bão

Để sử dụng Email, điều kiện bắt buộc trước tiên là bạn cần phải cấu hình DNS của tên miền về hostname của máy chủ Email mới. Bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn cấu hình DNS như sau: Host TTL Type Value Priority mail 3600 CNAME hostxx.emailserver.vn   webmail 3600 CNAME hostxx.emailserver.vn  …