Mắt Bão Worksapce

Hướng dẫn sử dụng cơ bản Mail – Mat Bao Workspace

Giới thiệu IceWarp WebClient là văn phòng ảo của bạn, nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các công cụ cần thiết để thực hiện thành công các công việc hàng ngày của mình và giữ liên lạc với các đồng nghiệp của bạn Sau đây là bài viết hướng dẫn sử dụng các…

Hướng dẫn quản trị user – người dùng Mat Bao Workspace

Giới thiệu Giao diện ICEWARD ADMIN là giao diện quản trị của dịch vụ Email Icewarp. Giao diện này được thiết kế để giúp quản trị viên dễ dàng quản lý các tính năng và cài đặt của dịch vụ Email Icewarp. Sau đây là hướng dẫn cách quản trị user – người dùng trên…