Hướng dẫn cấu hình chuyển tiếp Email trên Google WorkSpace

Phan Minh Ngà 2 phút đọc

Foward là một tính năng dùng để chuyển tiếp lá mail gửi hoặc nhận sang một địa chỉ khác. Với chức năng Forwarders trên Google Workspace thì nếu có email gửi đến email phụ , toàn bộ nội dung gửi đến email phụ sẽ được gửi đến email chính

Xin lưu ý : Mắt Bão khuyến nghị bạn chỉ nên cấu hình Forward tài khoản nội bộ và không Forward đến địa chỉ Email bên ngoài tránh trường hợp ảnh hưởng đến hệ thống mail và tên miền của bạn sẽ tránh khỏi những trường hợp bị đánh giá Blacklist

Đăng nhập https://admin.google.com/ bằng tài khoản quản trị Google WorkSpace

Chọn vào Apps

Chọn vào Google WorkSpace

Chọn vào Gmail

Chọn vào Routing

Tại mục Routing thì bạn chọn Configure

Cấu hình chuyển tiếp

Chuyển tiếp chiều nhận

Bạn chọn lần lượt các mục như hình bên dưới

Bạn nhập địa chỉ email phụ cần nhận lá mail mà địa chỉ email chính nhận được và chọn Save

Bạn chọn vào mục Show Options

Tại mục Envelope filter thì bạn sẽ chọn Only affect specific envelope recipientsÁp dụng cho chiều nhận của địa chỉ Email

Bạn tiếp tục chọn Save để hoàn tất

Chuyển tiếp chiều gửi

Bạn nhập địa chỉ email phụ cần nhận lá mail mà địa chỉ email chính gửi đi và chọn Save

Bạn chọn vào mục Show Options

Tại mục Envelope filter thì bạn sẽ chọn Only affect specific envelope sendersÁp dụng cho chiều gửi của địa chỉ Email

Bạn tiếp tục chọn Save để hoàn tất

Video hướng dẫn thao tác:

Cấu hình chuyển tiếp chiều gửi

Cấu hình chuyển tiếp chiều nhận