Hướng dẫn chia sẻ bộ nhớ dùng chung Google Drive

Cao Lương Mạnh Toàn 2 phút đọc

Bài viết này sử hướng dẫn sử dụng chức năng bộ nhớ dùng chung trên Google Drive.

Để tạo bộ nhớ dùng chung, bạn đăng nhập vào trang drive.google.com bằng tài khoản Google Workspace của bạn > Bộ nhớ dùng chung > Click chuột phải và tạo mới.

Quản lý thành viên bộ nhớ dùng chung

Tại đây bạn có thể thêm người/nhóm vào bộ nhớ dùng chung.

Sau khi nhập người dùng cần thêm, bạn sẽ phân quyền cho người dùng và gửi thông báo kèm lời nhắn.
Phần quyền bao gồm:
– Người quản lý: Toàn quyền như chính tài khoản tạo bộ nhớ dùng chung.
– Người quản lý nội dung: có thể tải dữ liệu lên, chỉnh sửa, di chuyển và xóa.
– Người đóng góp: Tải dữ liệu lên và chỉnh sửa.
– Người nhận xét: Chỉ có thể nhận xét và tải xuống.
– Người xem: Chỉ xem và tải xuống.

Cài đặt bộ nhớ dùng chung

Để truy cập vào tùy chọn này, bạn click vào thư mục dùng chung > Cài đặt bộ nhớ dùng chung.

Ở đây có thêm một số tùy chọn để tăng cường bảo mật bộ nhớ dùng chung bao gồm:
– Những người không thuộc tổ chức có thể truy cập vào các tệp.
– Những người không thuộc bộ nhớ dùng chung có thể truy cập vào các tệp.
– Người xem và người nhận xét có thể tải xuống, in và sao chép các tệp.

Tùy vào yêu cầu của tổ chức của bạn có thể bật tắt các tùy chọn này để nâng cao bảo mật.

Chúc các bạn thành công.