Hướng dẫn khôi phục dữ liệu đã xóa trong Google Drive

Cao Lương Mạnh Toàn 1 phút đọc

Bài viết này sẽ hướng dẫn khôi phục lại dữ liệu đã xóa trong Google Drive. Đối với dữ liệu đã xóa, tập tin sẽ được chuyển vào thùng rác (Trash) và lưu trữ tại đây 30 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn.

Để khôi phục bạn truy cập vào mục “Thùng rác”.

Click chuột phải vào tệp cần khôi phục > Khôi phục.
Bạn có thể tìm thấy các tệp đã khôi phục ở vị trí ban đầu. Nếu vị trí ban đầu không còn tồn tại, hãy tìm trong “Drive của tôi”.

Lưu ý nếu bạn không phải là chủ sở hữu của tệp và muốn sử dụng tệp đó, hãy:

  • Tạo một bản sao của tệp đó.
  • Liên hệ với chủ sở hữu để yêu cầu họ khôi phục tệp đó.

Chúc các bạn thành công.