Hướng dẫn thêm – xóa người dùng Google Workspace

Lường Thế Nam 3 phút đọc

Khi bạn thêm người dùng vào tài khoản Google Workspace của mình, bạn cho họ một địa chỉ email tại miền của doanh nghiệp bạn và một tài khoản họ có thể sử dụng để truy cập vào các dịch vụ của Google Workspace. Vui lòng tham khảo các bước dưới đây để thực hiện thêm một người dùng mới vào tài khoản Google Workspace:

Bước 1:

Đăng nhập vào tài khoản admin của Google Workspace tại đường dẫn: https://admin.google.com/

Hãy đảm bảo bạn đăng nhập vào Admin Console bằng tài khoản có quyền quản trị viên (Super Admin, User Admin, …). Tài khoản ban đầu Mắt Bão hỗ trợ bạn khởi tạo chính là tài khoản Super Admin.

Bước 2:

Tại trang tổng quan hoặc bên thanh menu, bạn chọn vào mục Quản lý người dùng để quản lý các người dùng trên tài khoản.

Tiếp theo bạn chọn vào mục Thêm người dùng để bắt đầu tạo một người dùng mới:

Bước 3:

Sau khi bạn hoàn tất nhập các thông tin của người dùng, bạn bấm nút Thêm người dùng mới để khởi tạo, thông tin người dùng sẽ được hiển thị.

Xóa người dùng

Bước 1. Để xóa một người dùng, bạn vui lòng vào mục quản lý người dùng và chọn vào xóa:

Bước 2: Chuyển dữ liệu

Bạn có thể chuyển dữ liệu của người dùng bị xóa sang một người dùng khác hoặc bỏ qua dữ liệu để thực hiện xóa trực tiếp người dùng. (Lưu ý: người dùng bị xóa có thể khôi phục lại trong vòng 20 ngày kể từ khi thực hiện xóa)

Bạn có thể tạo và thêm hàng loạt người dùng bằng cách dùng tính năng Cập nhật nhiều người dùng cùng lúc tại mục Quản lý người dùng. Tại đây sẽ có tập tin CSV mẫu và bạn có thể tải xuống sau đó nhập các thông tin theo mẫu.

Chúc các bạn thành công