khởi động lại DirectAdmin

Hướng dẫn kích hoạt License DirectAdmin trên máy chủ Cloud Server

DirectAdmin là một trong những Bảng điều khiển (Control Panel) dành cho người quản trị Web Hosting rất được ưa chuộng hiện nay với giao diện trực quan, dễ sử dụng. DirectAdmin (thường gọi là DA) là công cụ quản trị Web Hosting có bản quyền và được phát hành bởi hãng phần mềm JBMC,…

Kích hoạt bản quyền DirectAdmin

Nếu vì lý do nào đó, bạn cần cập nhật License DirectAdmin, bạn cần chạy các lệnh sau, lưu ý bạn phải đăng nhập ở quyền root. cd /usr/local/directadmin/scripts ./getLicense.sh 9602 123456 service directadmin restart Trong đó số 9602 là Client-ID (hoặc còn gọi là User-Id) và 123456 là License-ID được Mắt Bão cung cấp….