SSL

Cách khắc phục Injection và bảo mật cho Website Joomla

Hiện Joomla! ngày càng phát triển mạnh mẽ và ngày càng được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam với số lượng các thành phần mở rộng (extensions) từ các hãng thứ ba cũng tăng không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, có một thực tế song hành với mặt ưu…

Hướng dẫn cài đặt SSL trên máy chủ Windows IIS

Lưu ý: IIS dưới 8.0 sẽ không hỗ trợ cài đặt SSL cho nhiều domain. Để cài đặt thành công SSL trên IIS 8/8.5/10, bạn cần có các thông tin sau: Các file cài đặt SSL : Certificate (file .pem), CA (Chain_RootCA_Bundle.crt) và Private Key (file .key). Xuất file PFX Bạn có thể Export certificate…

Phân biệt như thế nào là HTTPS, SLL

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao trên thanh địa chỉ website của bạn có ổ khóa hoặc báo lỗi Not secure chưa? Nhìn vào hình trên với các Tab trên thanh địa chỉ website khác nhau, các website truy cập khác nhau, cái thì có ổ khóa, cái thì lỗi Not secure. Vậy…

Hướng dẫn cài đặt SSL cho mail trên MDaemon server

Để cài đặt thành công SSL trên MDaemon mail server, bạn cần có các thông tin sau: Các file cài đặt SSL : Certificate (file .pem), CA (Chain_RootCA_Bundle.crt) và Private Key (file .key). Xuất file PFX MDaemon mail server chỉ hỗ trợ SSL định dạng PKCS#12/PFX. Do đó bạn cần Export certificate sang dạng PKCS#12/PFX bằng…