Google Workspace

NHẬN DIỆN CÁC LOẠI MAIL SPAM CỦA BỘ LỌC MAIL GOOGLE WORKSPACE

Tất cả thư được gửi đến người dùng trong tổ chức Google Workspace của bạn đều phải tuân theo bộ lọc thư rác của Google. Theo mặc định, các thư được xác định là spam sẽ được chuyển đến thư mục spam trong Gmail của người dùng. Sau đó, các tin nhắn rác sẽ tự…

EMAIL LOG SEARCH VÀ GMAIL LOG EVENTS TRONG GOOGLE WORKSPACE

Tìm kiếm nhật ký email (Email Log Search) Sử dụng Tìm kiếm nhật ký email (Email Log Search) để xem lại nhật ký gửi email và đánh giá việc gửi thông báo cho tổ chức Google Workspace của bạn. Tìm kiếm nhật ký email giúp bạn tìm thấy các thư bị thiếu, ví dụ như…

Hướng dẫn khôi phục dữ liệu đã xóa trong Google Drive

Bài viết này sẽ hướng dẫn khôi phục lại dữ liệu đã xóa trong Google Drive. Đối với dữ liệu đã xóa, tập tin sẽ được chuyển vào thùng rác (Trash) và lưu trữ tại đây 30 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn. Để khôi phục bạn truy cập vào mục “Thùng rác”. Click…

HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU VỀ HỘP THƯ MAIL GOOGLE WORKSPACE

Dịch vụ di chuyển dữ liệu giúp bạn dễ dàng nhập dữ liệu của mình vào tài khoản Google Workspace. Bạn có thể di chuyển dữ liệu từ Gmail, Google Workspace, máy chủ Microsoft Exchange, Exchange Online và các dịch vụ IMAP khác. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn 2 cách chuyển dữ…

Hướng dẫn chia sẻ bộ nhớ dùng chung Google Drive

Bài viết này sử hướng dẫn sử dụng chức năng bộ nhớ dùng chung trên Google Drvive. Để tạo bộ nhớ dùng chung, bạn đăng nhập tài khoản Google Workspace của bạn > Bộ nhớ dùng chung > Click chuột phải và tạo mới. Quản lý thành viên bộ nhớ dùng chung Tại đây bạn…

Hướng dẫn chia sẽ tập tin/thư mục trên Google Drive

Trong Google Workspace sẽ phân chia làm 2 loại chia sẻ bao gồm: Chia sẽ trong nội bộ (trong tổ chức) và chia sẻ công khai (bất cứ ai cũng có thể truy cập tập tin hay thư mục). Bài viết này sẽ hướng dẫn chia sẽ tập tin trong Google Drive. Để chia sẻ…